Den mindre hackspetten

Akrobaten i det lilla formatet


Text och foto: Göran Knutas

This page requires java-script to be enabled.