Göran Knutas

Systemutveckling och data science


Tjänster

- Systemutveckling, t ex i Java, Javascript/React, Julia, Python, Go, Rust.
- Dataanalys, data science, data mining, matchning med TensorFlow/ML, PyMC3, Weka, Spark, Boolware etc.
- Design och utveckling av sök- och databastjänster med exempelvis Elasticsearch, Boolware, PostgreSQL, MySQL, Milvus, Pinecone.
- Scrum, TDD, Jira, SCM (Git/Hg) och CI (Jenkins, Bamboo, Github/Travis) är självklara delar i utvecklingsprocessen.


Verksamhetsområden

Jag har erfarenhet från projekt inom information och beslutsstöd, bank och finans, transport och logistik samt myndigheter. Många projekt har handlat om att analysera, värdeförädla och tillgängliggöra information. Kort sagt att transformera mer eller mindre ostrukturerad data till sökbar och värdefull information.


Projekt

Jag har implementerat lösningar hos:

Hitta.se
Bisnode Information AB
Teleadress
Infotorg AB
Entercard Sverige AB (Swedbank)
SEB
Emfas (Eniro)
Greens A/S
Direktmedia AB
Naturvårdsverket
ICC
Thomson Directories Ltd
GS1
Stora Enso
Pointlex
Liber
Kammarkollegiet


Kontakt

Göran Knutas
Systemutveckling och data science
E-mail: goran at knutas.com
Mobil: 070-322 83 29